كنتور ,جريان ,اساس ,كنتور چيست 

اساس كار كنتور چيست ؟

كنتور ها بر اساس نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند . مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد در اطراف آن يك ميدان مغناطيسس ايجاد مي شود كه شدت و جهت اين ميدان به جريان عبوري از سيم پيچ بستگي دارد . در كنتور هاي تكفاز دو دسته سيم پيچ وجود دارد كه يكي از آنها داراي تعداد دور كم و قطر بيشتر نسبت به ديگري است . سيم پيچ ضخيمتر با دور كمتر را سيم پيچ جريان و ديگري را سيم پيچ ولتاژ مي نامند .

منبع اصلی مطلب : تعمیرگاه تلویزیون مارشال مجاز 526022
برچسب ها : كنتور ,جريان ,اساس ,كنتور چيست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اساس كار كنتور چيست ؟